การีน่าเวอร์ชั่นล่าสุดจะเด้งเวลาเปิดเพลงค่ะ เด้งออกจากห้องการีน่า
แต่การีน่าก็ใช้ได้ปกติ แต่พอกลับไปใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไร
พอมีวิธีแก้ไขปัญหานี้บ้างไหมคะ